Seminář skokové techniky a agility

28. – 30. 10. 2022